Συντακτική Επιτροπή

Διευθυντής Σύνταξης: Κ. Καλλαράς

Αναπλ. Διευθυντές Σύνταξης: Ε. Μανδαλά, Α. Καμπαρούδης

Μέλη: Μ. Αθανασίου-Μεταξά, Θ. Γερασιμίδης, Θ. Δαρδαβέσης, Δ. Δημητριάδης, Γ. Ηλονίδης, Δ. Καπουκρανίδου, Ν. Μαλισιόβας, Η. Ντεγιάννης, Π. Νικολαΐδης, Β. Παπανικολάου, Χ. Παπανικολάου, Α. Σαχινίδης, Π. Τέκκης, Μ. Χάιδιτς, Α. Χαριτάντη, Ε. Χολόγκιτας