Ελληνική Ιατρική
Διεύθυνση:
Δημοσθένους 4
Θεσσαλονίκη
546 24

Τηλέφωνο: 2310 277956
Fax: 2310 229751